Fortsæt til indhold
Bano

Mindre badeværelser betyder lavere omkostninger for den offentlige sektor

Bano Drejbart Toilet giver de ældre et mere værdigt badeværelsesbesøg, samtidig med at det øger sikkerheden, reducerer behovet for plejepersonale og sparer de offentlige kasser for millioner – med andre ord en win-win-situation!

Bano Turnable Toilet in Bano bathroom

Bano Drejbart Toilet

Bano er en norsk udvikler, producent og leverandør af funktionelle badeværelsesløsninger. Løsningerne er skræddersyede til brug på plejehjem, sygehuse og i private hjem.

Hvert år producerer og designer vi omkring 4.000 badeværelser. Som en del af dette har vi også udviklet det drejbare toilet, som nu gør det muligt at have tilpassede badeværelser på helt ned til fire kvadratmeter. Det sparer den offentlige sektor for millioner.

Reduced construction costs

Der er to hovedårsager til, at Banos toilet er omkostningsbesparende. For det første kan man nu få badeværelser på færre kvadratmeter. Det reducerer byggeomkostningerne for nye projekter, samtidig med at det løser udfordringen med begrænset plads i eksisterende bygninger. Ved at bruge det Bano Drejbart Toilet har man ikke brug for så meget plads som før.

Traditionelle HC-badeværelser kræver meget plads på begge sider af toilettet, f.eks. for at man kan vende sig i en kørestol eller for at en plejer kan komme ind og hjælpe. Det drejbare toilet kan derimod vendes til den side, du har brug for, så kørestolen eller plejeren nemt kan komme helt tæt på. Det betyder, at du ikke har brug for så meget plads på siderne af toilettet, men kun foran. På grund af drejbarheden kan håndvask og brusen også placeres meget tættere på toilettet. Banos toilet er det eneste toilet med en elektrisk hæve- og sænkefunktion, som er brusebeskyttet, og som derfor er sikkert at placere så tæt på bruseren.

Woman on Bano Turnable Toilet with support from washbasin
Closeup woman smiling on shower seat
Woman being showered by nurse

Færre skader reducerer omkostningerne

Med andre ord er traditionelle HC-badeværelser store rum, som kræver, at brugeren bevæger sig meget rundt, men har få støttepunkter. Det øger risikoen for faldskader hos brugerne og øger behovet for tunge løft hos plejepersonalet. Den anden hovedårsag til, at Bano-toilettet er omkostningseffektivt, er derfor, at det reducerer antallet af forflytninger. Færre forflytninger betyder normalt færre skader. De fleste skader på badeværelset opstår i forbindelse med forflytninger, både for patienter og plejepersonale. Hvis du vil læse mere om det, har vi talt med forflytningsspecialist Per Halvor Lunde, og du kan læse resuméet her.

Plejepersonalet er nødt til at foretage tunge løft og arbejde i akavede vinkler for at hjælpe patienterne med de daglige opgaver på traditionelle HC-badeværelser. Det fører til slitage, skader og sygefravær. Det drejbare toilet giver plejepersonalet mulighed for bedre og mere varierede arbejdsstillinger. De får bedre adgang til og interaktion med brugerne, hvilket resulterer i færre akavede vendinger og mindre arbejdsbyrde. En enklere arbejdsdag vil føre til mindre sygefravær – hvilket også er omkostningsbesparende.

Der er også stærk evidens for, at alle de positive virkninger af det drejbare toilet øger plejepersonalets trivsel og sundhed og dermed også personaleomsætningen. Dette er endnu en potentiel omkostningsbesparelse for den offentlige sektor, da det er dyrt hele tiden at ansætte nyt personale.

I sidste ende er den mest indlysende fordel ved det Banos Drejbare Toilet, at det reducerer behovet for hjælp, da patienterne bliver mere selvhjulpne. Og intet er bedre end det, for alle parter.

Hvis du har lyst til at se nærmere på vores badeværelseskoncept og Bano Drejbart Toilet, tager vi gerne en uformel snak. Vi vil meget gerne høre fra dig!